ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് കോവിഡ് പരിശോധനാ കിയോസ്‌ക് സംഭാവന നൽകി സ്വാമി ഭദ്രാനന്ദ് സേവ ഓർഗനൈസേഷൻ.

കോവിഡ് വിസ്‌ക് (സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ കിയോസ്ക് ) ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് സംഭാവന നൽകി സ്വാമി ഭദ്രാനന്ദ് സേവ ഓർഗനൈസേഷൻ. കോവിഡ് വിസ്‌ക് സംവിധാനത്തിലൂടെ ശാരീരിക സമ്പർക്കം കൂടാതെ ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് രോഗികളെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനു...

നിർധനരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ടിവിയും ടാബും നൽകി കൊച്ചിൻ സിയാൽ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ.

നിർധനരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ടിവിയും ടാബും നൽകി കൊച്ചിൻ സിയാൽ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ.  എറണാകുളം എം പി യും കൊച്ചിൻ സിയാൽ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ (ഐ.എൻ.ടി.യു.സി) പ്രസിഡൻ്റുമായ ഹൈബി ഈഡൻ്റെ ടാബ് ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അസോസി...