കിയ സെൽറ്റോസ്

    ഫോക്‌സ് വാഗന് സ്‌കോഡ എങ്ങിനെയോ അങ്ങിനെയാണ് ഹ്യൂണ്ടായിക്ക് കിയ. ഒരു പ്രധാന ബ്രാന്റിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിവിഷൻ പോലെയാണിത്. ആർ ആന്റ് ഡിയും ചില ടോപ് മാനേജ്‌മെന്റും ഒഴികെ രണ്ട് കമ്പനികളും അധികം കാര...

പുതിയ രണ്ട് മോഡലുകളുമായി 2019 ബെൻസ് വി ക്ലാസ്സ്

ആഡംബര എംപിവികളുമായി 2019 ബെന്‍സ് വി ക്ലാസ് വിപണിയില്‍. പുതുതായി രണ്ട് മോഡലുകളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് . ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയില്‍ ആഡംബര എംപിവി ഇല്ലെന്നതിനാല്‍ വി ക്ലാസിന് രാജകീയ വരവേല്‍പ്പാകും ഇന്ത്യൻ വിപണ...