മിസ്ഏഷ്യ2018 – സബ്ടൈറ്റിൽവിജയികൾ

മിസ്ബ്യൂട്ടിഫുൾഹെയർ  -  ഖസാക്കിസ്ഥാൻ മിസ്ബ്യൂട്ടിഫുൾസ്മൈൽ  - സൗത്ത്കൊറിയ മിസ്ബ്യൂട്ടിഫുൾസ്‌കിൻ    - വിയറ്റ്നാം മിസ്ബ്യൂട്ടിഫുൾഫേസ്       -മ്യാന്മർ മിസ്ബ്യൂട്ടിഫുൾഐസ്      - ഇറാൻ മിസ്കൺജീനിയാല...

മിസ്ഏഷ്യ 2018

ഏഷ്യയിലെയും യൂറേഷ്യയിലെയും സൗന്ദര്യവും  ആത്മവിശ്വാസവും ചിന്താശക്തിയും  കഴിവുമുള്ള യുവതികളെ കണ്ടെത്താനായി  നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സൗന്ദര്യ മത്സരമായ മിസ് ഏഷ്യ 2018 നവംബർ 10 ന് നടക്കും .കൊച്ചി ഗോകുലം കൺവെൻഷൻ സ...