മിസ്സിസ്സ്സൗത്ത്ഇന്ത്യ2019 കിരീടം സിന്ദൂര കവട്ടി (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) കരസ്ഥമാക്കി

2019 ലെ സെനാറ്റർകുച്ചിനി മിസ്സിസ്സ്സൗത്ത്ഇന്ത്യ കിരീടം സിന്ദൂര കവട്ടി ( ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ) കരസ്ഥമാക്കി .ശിവാനിസെൻഗുപ്ത ( തെലുങ്കാന ) ഫസ്റ്റ്റണ്ണറപ്പും, സജേ തത്പരനാനന്ദം ( തമിഴ്നാട് ) സെക്കൻഡ്റണ്ണറപ്പുമായി . വ...
article placeholder

മിസിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ: ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്

കൊച്ചി: വിവാഹിതരായ വനിതകളില്‍ നിന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യറാണിയെ കണ്ടെത്താനായി ഇവന്റ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്പനിയായ പെഗാസസ് നടത്തുന്ന സൗന്ദര്യ മത്സരമാണ് മിസിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ. ഇതേ ടൈറ്റില്‍ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന മറ്...