ഐ ഫോണ്‍ 7 ഇനി ഇന്ത്യയിലെ പ്ലാന്റില്‍ നിര്‍മിക്കും

ഐ ഫോണ്‍ 7ൻറെ ഉത്പാദനം ഇന്ത്യയില്‍ ആരംഭിച്ച്‌ ആപ്പിള്‍. ഇതോടൊപ്പം ഐ ഫോണ്‍ എസ്ഇ, ഐ ഫോണ്‍ 6എസ് എന്നീ ഫോണുകളും ഇന്ത്യയിലെ പ്ലാന്റില്‍ നിര്‍മിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി ബെംഗളുരുവില്‍ ഫോണിൻറെ...