പൈനാപ്പിൾ  പേട

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: പൈനാപ്പിൾ  ജ്യൂസ്  (വെള്ളം ചേർക്കാതെ) -  രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര  - 500 ഗ്രാം കടലമാവ് -   ഒരുകപ്പ് നെയ്യ് -  2 ടേബിൾ  സ്പൂൺ  + 100 ഗ്രാം     തയ്യാറാക്കുന്നവിധം : ...