ലോക് സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നീളാൻ സാധ്യത

ലോക് സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നീളാൻ സാധ്യത. മേയ് 23-നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. കൂടുതൽ വിവി പാറ്റ് സ്ലിപ്പുകൾ എണ്ണുന്നതിനാൽ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം ഒരുദിവസം വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്....